serowarzy rodzinni Stowarzyszenie Serowarw Rodzinnych - Serowarzy Rodzinni, Festiwal Czas na ser, FaceNetwork Stowarzyszenie Serowarw Rodzinnych - Serowarzy Rodzinni, Festiwal Czas na ser, FaceNetwork Stowarzyszenie Serowarw Rodzinnych - Serowarzy Rodzinni, Festiwal Czas na ser, FaceNetwork Stowarzyszenie Serowarw Rodzinnych - Serowarzy Rodzinni, Festiwal Czas na ser, FaceNetwork

FACEnetwork

9 Europejski Kongres Farmerskich Producentów Serów i Produktów mleczarskich (Gratz - Austria, 25-27 października 2017 )

poznaj szczegóły

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FACE
Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network

Europejska SIEĆ Farmerskich I Rzemieślniczych Producentów Serów I wyrobów mleczarskich
Zachowanie i rozwój jakości i oraz różnorodności serów farmerskich
i rzemieślniczych w Europie
 

« FACE » jest stowarzyszeniem, które reprezentuje na poziomie zarówno krajowym i europejskim interesy ponad 13 tysięcy serowarów farmerskich i rzemieślniczych, mieszkających w 15 krajach Europy i zrzeszonych w 20 organizacjach technicznych i zawodowych

JAKIE FIRMY REPREZENTUJE “FACE” ?

Każde państwo Unii Europejskiej ma mniej lub bardziej rozwinięty sektor serowarstwa farmerskiego i rzemieślniczego.
Główną cechą tego sektora jest to, ze przetwarza on mleko głównie lub wyłącznie od własnych zwierząt producenta lub od zwierząt najbliższych sąsiadów. Ci “mali serowarzy” produkują lokalne, dobrze znane produkty, uzyskane w oparciu o tradycyjne i specyficzne technologie.

Ponieważ ci mali producenci wytwarzają produkty wysokiej jakości oraz wykorzystują krótkie kanały dystrybucji, ich działalność jest rentowna. Często ma to istotne znaczenie dla aktywizacji terenów rolniczych, na których jedyną możliwą produkcją rolną

 

Sieć producentów i doradców technicznych sektora "małych serowarów” istnieje i działa od 2009
Obecnie, sieć składa się z organizacji istniejących w 15 krajach europejskich.
(Finlandia, Francja, Niemcy, Austria, Luxemburg, Bułgaria, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Słowenia)

FACE zostało powołane do życia w 2012 i ma na celu wspieranie i podnoszenie
skuteczności działania sieci, przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej
 

JAKIE SĄ CELE “FACE”?

“ FACE” ma na celu ochronę, rozwój oraz promowanie różnorodności i bogactwa serów farmerskich i rzemieślniczych w Europie.

Mając to na uwadze, stowarzyszenie podejmuje działania, badania i projekty w kilku specyficznych obszarach:
Higiena i bezpieczeństwo żywności, technologie serowarskie, marketing, promocja produktów spokrewnionych takich jak kozie mięso itp.
Obecnie realizowane projekty obejmują między innymi stworzenie Przewodnika Dobrych Praktyk Higienicznych, który byłby odpowiednio dostosowany do małych przetwórni i obowiązujący w całej Europie oraz przeprowadzenie wspólnej kampanii marketingowej na rzecz serów farmerskich i innych produktów mleczarskich.

“FACE” jest rzecznikiem serowarów farmerskich i rzemieślniczych na szczeblu europejskim

Zdając sobie sprawę, że prawodawstwo europejskie może mieć wpływ, pozytywny lub negatywny, na działalność członków sieci, FACE angażuje się w nadzorowanie wiążących się z tym działań instytucji europejskich, takich jak Komisja Europejska, aby zapewnić uwzględnianie stanowiska i interesów członków FACE.
Przyczyni się to do lepszego funkcjonowania i rozwoju sektora “małych serowarów” w ramach Unii Europejskiej.

 


 

 

FaceNetwork, stowarzyszenie FaceNetwork, Stowarzyszenie serowarów rodzinnych FaceNetwork

kliknij i dowiedz się więcej o poradniku...

 


 

Więcej informacji jest dostępnych na: www.face-network.eu

 

Script logo